Privacyverklaring

Vintage Fever (Postbus 30319, 1303 AH Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39091958) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vintage Fever, onderdeel van buro33 VOF, verwerkt je persoonsgegevens automatisch doordat je een aankoop deed in onze webwinkel en zo je adresgegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Bankgegevens (in het geval van bankoverschrijving, deze gegevens slaan wij echter niet op)

Overige persoonsgegevens die je actief en vrijwillig verstrekt (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een telefoonnummer of verzendadres) die nodig zijn voor onze arbeidsrelatie bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk.

Waarom en met welk doel verwerkt Vintage Fever jouw persoonsgegevens?

verzenden van de nieuwsbrief;
je te mailen indien dit nodig is om je order uit te kunnen voeren;
je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Vintage Fever bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je mag altijd verzoeken om je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen via shop@vintagefever.nl.

Vintage Fever verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt deze niet met derden.

De gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (postverzending) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld een deurwaarder).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar shop@vintagefever.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vintage Fever zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Vintage Fever wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vintage Fever neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub contact op met shop@vintagefever.nl